Βιολογική Πιστοποίηση

Βιολογική Πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ από τον Οργανισμό  Βιολογικών Προϊόντων DIO-Certification & Inspection

Βιολογική Πιστοποίηση

 από τον USDA

ISO 14001 από τον QMSCERT

 για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης

ISO 22000 από τον QMSCERT

σύστημα ασφάλειας τροφίμων σε συμμόρφωση με τις αρχές του  HACCP και τα πρότυπα της διαχείρισης τροφίμων

ISO 18001

για το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία 

ISO 9001

για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας